Creators of Change – Mój serwis WWW UNIVERSITY FOR THE SCIENCES OF THE SELF AND LIFE

Creators of Change – Mój serwis WWW

UNIVERSITY FOR THE SCIENCES OF THE SELF AND LIFE.

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , , , , , | Leave a comment

KREATORZY ZMIANY – HUMANIŚCI CZY ROBOTY?

Nowa Era, zdaniem tysięcy już teoretyków, to Era Ducha, albo wcale jej nie będzie. Tego rodzaju opracowania pojawiły się już przed jej początkiem, czyli w końcu lat 90-tych, stąd tak naprawdę żyjemy już w Nowej Erze, choć wielu tego sobie nie uświadamia i żyje stale w starej, choć krok za krokiem ujawniają się jej atrybuty.

Nowa Era, to przede wszystkim era, gdzie liczy się świat, przyroda i jej przetrwanie. To Era, gdzie świat, zdaniem H. Skolimowskiego jest „sanktuarium”, a ludzie są jego kustoszami. To Era poszanowania życia we wszystkich jej aspektach, stąd wszelkiego rodzaju wynalazki czy technologie muszą spełniać fundamentalne wymogi – mają służyć życiu, a nie je niszczyć, podobnie jak ludzie. To Era przede wszystkim ludzi wrażliwych, pracujących nad sobą, dla odkrywania swojej misji, jak mają służyć światu, a nie bezdusznych robotów, które produkują kolejne roboty do zastępowania ludzi i podporządkowania sobie Wszechświata. Ludzie tego pokroju nie mają racji bytu w tej epoce, ponieważ zagrażają całemu istnieniu i przeżyciu świata. W tej Epoce wszyscy bowiem mają zrozumieć wzajemne współzależności, „że ruch skrzydeł motyla w Bombaju” powoduje zmiany w przeciwległej części świata” i że za Edgarem Mitchelem (kosmonautą Amerykańskim statku Apollo 14  będąc w kosmosie i obserwując bezmiar tego, co go otaczało… jego myśl skupiła się na……….zatruciu wody i powietrza, marnotrawstwu naturalnych źródeł, niszczeniu ziemi, żądzy posiadania i chciwości, ranieniu innych poprzez nietolerancję, fanatyzm, obwinianie i inne rzeczy, które można by wymienić, obrazujących nieludzkość człowieka. To wygląda, jakby człowiek był całkowicie nieświadomy swej indywidualnej roli w – i indywidualnej odpowiedzialności  za przyszłość życia na Planecie…. Jak może człowiek, najbardziej inteligentna istota na ziemi, być tak beznadziejnie głupi, krótkowzroczny, aby stawiać siebie na pozycji możliwej globalnej zagłady? Czy jego widzenie jest oddzielone od instynktu?… Ludzkość musi wznieść się od człowieka do rodzaju ludzkiego, od osobowego do transpersonalnego, od świadomości do kosmicznej świadomości. Liczne problemy ludzkości  rozwiąże się jednym problemem: jak zmienić świadomość, jak podwyższyć świadomość na wyższy poziom, który odnowi jedność człowieka, Planety i Kosmosu.

Epoka, która ulega destrukcji pokazała wyraźnie, jak nieobliczalne zabawy niedojrzałych obywateli (i to w każdej dziedzinie życia) doprowadziły świat do zagłady, zmieniając nie tylko klimat, lecz oddzielając ludzi od swej mocy, która mogłaby być użyta dla ich dobra, tworząc z nich zabarykadowane oazy ego, potrafiące walczyć do upadłego o swą dominację. Mamy tego liczne dowody w polskiej nauce, która od lat jest krytykowana, także sama w sobie, gdzie od prawie 20 lat nie dopuszcza się nowej myśli, jedynie „miele odtwórcze prace”, a tych, którzy wnosili świeże trendy, dyskredytowało się i ośmieszało, aby nie naruszyć własnego status quo, także nie dopuszczając do zdobywania kolejnych tytułów, gdyż wymagałoby to interdyscyplinarnych specjalistów, których niestety ze świecą było szukać, a to odkrywało bezmiar niewiedzy i ignorancji. Teraz czas się z tym skonfrontować, gdyż niczego nie da się ukryć, szczególnie w bezmiarze internetu.

Już istniejąca Epoka Ducha – łączy ludzi w służbie innym, pozwalając na dzielenie się ich własną historią i wyciągniętymi z niej lekcjami, (co nie wymaga żadnych świadectw kwalifikacyjnych, wydumywanych przez tych, co sami ich nie mieli w starej Erze), inspirując innych do robienia tego samego, dla pokazania szerszej historii, której jesteśmy częścią. Ta zaś prowadzi do harmonii, zrównoważenia, prawdy, pokoju, piękna, miłości, zamiast robotyzacji, bezduszności, separacji (oddzielenia), zdobywania czegoś kosztem innych.

Czy chcesz czy nie chcesz – już żyjesz w Nowej Erze, w Epoce Ducha i od Twoich wewnętrznych wyborów zależy, gdzie będziesz – cz trzymał się starego porządku, który i tak rozpada się w gruzy i będzie rozpadał, ulegając totalnej zagładzie. Powstaje nowy porządek – porządek ducha, który jest oparty na innych prawach – Uniwersalnych Prawach Wszechświata. Już żyją dzieci Indygo, dzieci Świetlane i Kryształowe, które przyszły na świat tworzyć nowy porządek, niszcząc stare układy, które nie służą dobru świata. Liczy się bowiem intencja – czysta intencja, wyższa intencja (nie ma czegoś, co nie jest widzialne w świecie ducha),  podobnie jak indywidualna odpowiedzialność. Jeśli nie dokonasz wyboru – świat już dokonał. Musisz się dostosować lub sam się zniszczysz. Jaki jest Twój wybór? ROBOT – bez duszy, myśli, emocji, wyobraźni – sterowany zewnętrznie, bez Twojej woli?

HUMANISTA – człowiek czujący, wrażliwy, dedykowany swym talentom, służącym światu dla jego naprawy, świadomy siebie i swej roli w życiu innych.

Jeszcze możesz wybierać – potem już będziesz żył bezwolnie, gdy tego nie zrobisz.

http://www.psychosynteza.pl

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , , , | Leave a comment

Kreatorzy zmian – NOWA KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ. POWRÓT DO HARMONII W ŚWIECIE

Wyzwania świata pokazują ewidentnie, że dominacja mężczyzn – ich sposobu myślenia (logicznego umysłu pozbawionego uczuć) i naukowego podejścia „człowieka maszyny” – doprowadziła życie i świat na manowce – do totalnej zagłady.

Świat, w którym żyjemy pokazał również, że kobieta, zatracając swe kobiece cechy – tworzenia wspólnoty, rodziny, scalania, wyobraźni, intuicji, miłości – zaadoptowała się do męskiego świata, czyniąc siebie istotą pozbawioną uczuć, bezduszną, z dominującą lewą półkulą mózgową, funkcjonującą w zawodach typowo męskich i przejmując męskie cechy. Tym samym zatraciła ona swe kobiece atrybuty psycho-duchowe, pozostawiając jedynie biologię. Żyjąc w świecie zdominowanym przez mężczyzn, gdzie wszystko jest przedmiotem i towarem do sprzedaży, który przynosi zyski, sama stała się tymże przedmiotem na sprzedaż, jednocześnie eksponując swą biologię jako towar do kupienia i używania. Mając poczucie utraty swych przymiotów, stara się obecnie, podobnie jak mężczyźni wcześniej – odzyskać je siłą, krzykiem, drapieżnością, co jest atrybutem strachu przed wykluczeniem, a nie eksponowaniem prawdziwej kobiecej mocy duchowej. Stąd powstały wszelkie ruchy feministyczne, które są tak naprawdę kolejną polaryzacją, biegunowością, a nie zrównoważonym, społecznym rozwojem.

Nastaje jednak czas, gdy niezbędnym staje się powrót wszystkich pozostałych atrybutów kobiecości, (podobnie zresztą jak męskości).

Jest to także okres, gdy coraz większa ilość mężczyzn zaczyna rozumieć konieczność nie tyle współzawodniczenia z kobietami, konkurencji, pomijania ich roli w wielu dziedzinach życia (choć tu bywa, że ten zakorzeniony wzorzec jeszcze egzystuje), lecz wprost przeciwnie, zaczyna dostrzegać ich psycho-duchowe przymioty, słuchać, uczyć się wzajemnie siebie. Jest to czas, gdy budzi się partnerstwo nie tylko w sferze rodzinnego życia, ale w środowisku pracy, gdzie przestrzenie dominowane dotychczas przez mężczyzn stają się bardziej „ludzkie”, zharmonizowane. Wkracza tam partnerstwo, uczenie się wzajemne, budowanie relacji innych niż seksualne, gdzie całe bogactwo człowieka zaczyna być wydobywane i włączane w sferę społecznego życia właśnie dzięki kobietom – ich unikalnym atrybutom, podobnie jak odkrywaniu aspekty żeńskiego w mężczyznach.

Nastaje więc czas odkrywania kobiecości, jej bogactwa środków wyrazu i jednocześnie przeplatania ich z „odkopywanymi” także atrybutami męskości, powoli wyłaniających się, a „zakopanych” dotychczas przez dziesiątki, a może i setki czy tysiące już lat. Te zapomniane atrybuty zostały bowiem „zakopane” w nich przez same kobiety, które zdominowały w zachodniej cywilizacji proces wychowania, dający – jak widać dla nich samych opłakane skutki w rzeczywistości społecznej.

Obecnie zrównoważone wpływy już na etapie rodzicielstwa pozwalają na harmonijny rozwój dziecka, a więc budzenia jego atrybutów zarówno męskich, jak i kobiecych.

Nowa kobiecość – to wprowadzanie do społecznego życia, w różnych jego przestrzeniach jej prawopółkulowych aspektów: intuicji, uczuć i pozytywnych emocji, współpracy, woli – w tym dobrej woli, wyobraźni (dla oglądania w perspektywie skutków swych poczynań). To także wnoszenie piękna, głębokiej prawdy i jej szukania, zrozumienia, współodczuwania, a przede wszystkim kobiecych atrybutów kreatywności, wnoszących do życia miękkość, lekkość, delikatność, wrażliwość, troskę, miłość.

Wymaga to od kobiet uruchomienia „prawdy wewnętrznej”, autentycznej mocy, a więc nieustannej pracy nad sobą, dla wydobycia poczucia wewnętrznej wartości, tego, kim jest i dokąd zmierza. Eksponowanie bowiem jedynie swojej fizyczności bez zwracania uwagi, rozwijania i emanowania przymiotami ducha, jest działaniem krótkowzrocznym i krótkodystansowym. Zubaża ją bowiem o wszystkie te cechy, sprowadzając ją coraz bardziej do przedmiotu do używania i porzucania, gdy się znudzi i zastępowania „nowym modelem”. Fizyczność bowiem skupia uwagę na pożądaniu posiadania i zaspokajania apetytu, bez wewnętrznej głębi, tego co najbardziej wartościowe, bezcenne, za co ludzie oddaliby cały majątek, nie mając tego – miłości. A ona zawsze płynie i nigdy się nie kończy, jest bowiem bez granic.

Tak więc każda kobieta Nowej Ery ma poczucie, że jest KIMŚ WIĘCEJ niż tylko przedmiotem i „wyłania” z siebie przymioty ducha, stając się „magnesem” przyciągającym to co najlepsze dla niej, co ją buduje, uzupełnia i to nie tylko w sferze osobistej, ale i zawodowej i całego swego dobrostanu. Przestaje więc przyciągać „braki” i powtarzać kolejny raz nieprzerobione lekcje, kończące się znowu bólem i cierpieniem.

Postaw więc na siebie, na swą autentyczną moc, na kalejdoskop wewnętrznego bogactwa, a nie na przypadkowe związki, oparte jedynie o fizyczny wymiar, bo zasługujesz i jesteś warta tego, co najlepsze w życiu, sama „wyłaniając z siebie” to, co najpiękniejsze w Tobie, bo dopiero to, stanowi o jakości Ciebie – jako KOBIETY. Postaw na ZDROWIE we wszystkich jego wymiarach, budując także ZDROWE ZWIĄZKI, wychodzące z CENTRUM CIEBIE, Twej KOBIECEJ TOŻSAMOŚCI.

Tym samym zdominowany twardym spojrzeniem mężczyzny świat stanie  się bardziej uczłowieczonym, przyjaznym, łączącym poszczególne płcie i czynniki (cechy) w jedną spójną całość, tworząc harmonię w rodzinie, społeczności i świecie wokół, czyniąc go bardziej przyjaznym dla wszystkiego i wszystkich.

Tymczasem, świat męski, który jest niezbędny do zachowania harmonii w świecie, ma do odzyskania swą wewnętrzną harmonię pierwiastka męskiego (dominowanego obecnie przez kobiety, stąd poczucie braku siły, ucieczki i wycofywania się, alienacji lub szukania innych związków) i żeńskiego w sobie. To wcale nie znaczy, że mężczyzna straci swą męskość, która w obecnej chwili staje się jedynie fasadą, a wewnątrz jest zagubienie i pustka. To znaczy że przetworzy siłę fizyczną w duchową moc, którą będzie emanował z siebie jako wewnętrzną harmonię, która zbalansuje jego hardość na cześć jego prawdziwej, głęboko ukrytej istoty męskości.

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kreatorzy zmian – NOWE WYZWANIA

Kilkanaście dni do zakończenia 2012 roku wzbudza wiele emocji, związanych zarówno z przepowiedniami dotyczącymi końca pewnej epoki, z drugiej – z sytuacją polityczną i ekonomiczną świata, jak również z dziejącymi się na przestrzeni roku zjawiskami atmosferycznymi i ich konsekwencjami w różnych krajach, dla całego globu.

Tego rodzaju sytuacja tworzy nowe wyzwania nie tylko w skali lokalnej, ale przede wszystkim globalne, wymuszające przewartościowywanie priorytetów, dla zapobiegania podobnym sytuacjom, zabezpieczania się przed nimi, jak i ustanawiania priorytetów w skali planety. Daje bowiem wiele do myślenia nasilenie się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak zmiany klimatu w kontekście wprowadzanych przez człowieka technologii i „zawładnięcia światem” – co jak widać daje odwrotne skutki – w postaci zagrożeń nie tylko zdrowia, ale i życia zarówno dla jednostek jak i w całego globu.

Wyzwania te stawiają przed wszystkimi zadania przewartościowania priorytetów, postawienia na jakość swych działań, a tym samym siebie, na jakość życia we wszystkich jego wymiarach. Potrzeba bowiem nie tylko reperacji skutków, ale przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań, które zaczną wspomagać najbardziej newralgiczne dziedziny życia, przyjaznych człowiekowi i jego zdrowiu, a nie zaburzających jego metabolizmu oraz harmonii człowieka i środowiska.

Nowe wyzwania to więc przede wszystkim uświadomienie sobie przez człowieka, że czyniąc zagładę wokół, przez swe nieprzemyślane zaborcze apetyty, zmniejsza swoje możliwości przeżycia, stając się zamiast kreatorem świata – jego niszczycielem, niszcząc przy tym samego siebie.

Tak więc nowym wyzwaniem współczesnego świata jest NOWA ŚWIADOMOŚĆ – całościowy wizerunek siebie człowieka, jako integralnej części świata i troska o niego. To więc edukacja świadomości (EDUKACJA O SOBIE), rozwijanie swych funkcji psychoduchowych, a przede wszystkim duchowego sensu i znaczenia, a właściwie przeznaczenia człowieka, tego kim jest i dokąd zmierza.

http://www.psychosynteza.pl

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , , | Leave a comment

Kreatorzy zmian – NOWA MEDYCYNA

NOWA MEDYCYNA jest niezbędna dla wspierania zdrowia pacjenta i odkodowania przyczyn chorób, a nie tylko usuwania objawów, bywa, że chwilowo. NOWA MEDYCYNA – to medycyna człowieka – dedykowana człowiekowi, jego problemom zdrowotnym/chorobowym w ciele, mającym głębokie korzenie w psyche/duchowej naturze/informacji zawartej w nim, wywołując konkretny skutek (ból, cierpienie).

NOWA MEDYCYNA leczy i uzdrawia nie tylko ciało, ale wszystkie poziomy funkcjonowania człowieka, a więc przekonania, myślenie, emocje znaczenie/sens (duchową sferę). Wymaga tym samym korzystania z wszelkich możliwości innych systemów i nauk, dla stworzenia interdyscyplinarnego, całościowego podejścia do zdrowia/choroby/edukacji/ społecznych odniesień bycia w świecie i dla świata.

Nowy, zintegrowany system edukacji/leczenia i uzdrawiania ma pozwolić i umacniać człowieka w braniu odpowiedzialności za zdrowie  /i chorobę, jak i za jakość życia poszczególnej jednostki – traktując go  jako podmiot leczenia i uzdrawiania.

NOWA MEDYCYNA ma być połączona z NOWĄ EDUKACJĄ, która uczy człowieka wzmacniania woli (dobrej, silnej i skutecznej), dokonywania właściwych, prozdrowotnych wyborów i odkopuje w nim motywację do wzięcia odpowiedzialności za swe zdrowie. Ona ma budować (za edukacją i psychologią) poczucie sprawstwa i nadziei w nim samym i jego mocach, które człowiek może uruchamiać w sobie, wzmacniając układ immunologiczny. Ma zajmować się nie tylko poszczególnym organem ciała, ale sprawnością fizyczną, odżywianiem (i to zarówno jakością produktów, otoczenia w sensie fizycznym), jak i „odżywianiem” w sensie myśli, emocji (ich jakości), przekonań, sensu, znaczenia życia i swego spełnienia w świecie.

Dzięki temu, tego rodzaju całościowy system OPIEKI ZDROWOTNEJ I EDUKACJI  będzie pomagał człowiekowi w znajdowaniu najlepszych dla niego rozwiązań: dla jego życia i najbliższego otoczenia (rodziny, społeczności), przetwarzając je również w dokonywanie bardziej prozdrowotnych wyborów społecznych i podnosząc jakość życia w skali globalnej.

NOWA MEDYCYNA ma korzystać z różnorodnego aparatu pojęciowego i metod, w tym np. technik psychologii energetycznej, wprowadzając je do swego instrumentarium – medycyny energetycznej, regenerując system energetyczny człowieka, zgodnie z energetycznym modelem funkcjonowania człowieka, opartym na starożytnych systemach uzdrawiania i leczenia. Ma łączyć więc w sobie medycynę akademicką, z medycyną wspomnianych systemów, integrując ją w jeden spójny system leczenia i uzdrawiania.

NOWA MEDYCYNA jest częścią NAUK O ŻYCIU i NAUK O SOBIE ( w kolejnych opracowaniach)

Podsumowanie 15 lat uczestnictwa w pracach nad tworzeniem programu konplementarnego przez Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej oraz Polską i Światową Akademię Medycyny im. Alberta Schweitzera można znaleźć w 25-stronicowym artykule Autorki w SZTUCE LECZENIA

1.Perspektywy medycyny zintegrowanej w Polsce – uwagi i refleksje własne SZTUKA LECZENIA 1-2/2012, s.23-48 

http://www.sztukaleczenia.pl/?pid=publ&docid=338

Odsyłam też do najnowszego numeru DYDAKTYKA LITERATURY

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

1.Białek E.D., Wyzwania współczesności – choroby cywilizacyjne i implikacje dla edukacji, DYDAKTYKA LITERATURY XXXII, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, Żary 2013, s.109-122

http://www.psychosynteza.pl

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kreatorzy zmian – NOWA EDUKACJA

Liczne problemy ludzkości  rozwiąże się jednym problemem:

jak zmienić świadomość, jak podwyższyć świadomość

na wyższy poziom, który odnowi jedność człowieka, Planety i Kosmosu.

Edgar Mitchell, Psychic exploration

Nawiązując do wcześniejszego artykułu dotyczącego NOWEJ EKONOMII, warto zwrócić uwagę na pewne jej aspekty związane z wymiarem prospołecznym, a więc budującym więzi wspólnoty, podobnie jak połączenia w organizmie – budując „ciało ludzkości” (o czym pisałam w odcinku o NOWEJ LUDZKOŚCI). Istotnym elementem tych więzi są także związki ze środowiskiem, w którym żyje człowiek, a tym samym całą ludzkością – czyli przyrodą, Ziemią/Planetą czy Kosmosem. Należy więc mówić w tym kontekście o ekorozwoju (zwanym inaczej rozwojem zrównoważonym), gdzie w  harmonii są cele zarówno ekologiczne, ekonomiczne jak i społeczne, a więc to co „naturalne” (i to zarówno w człowieku, jak i przyrodzie), z tym co kulturowe (wypracowane przez człowieka czy społeczeństwo).

Aby budować zarówno NOWY BIZNES czy EKONOMIĘ, podobnie jak inne systemy społeczne wspomagające ŻYCIE jako całość, niezbędna jest ETYKA i systemy PRAWA, które pozwalają każdemu człowiekowi na wolne wyrażanie tego co czuje, myśli i tworzy, w zgodzie z naturą, nie szkodząc sobie, innym i przyrodzie na pokolenia. W tym ujęciu potrzebna jest wyobraźnia, intuicja, mądrość, wyższe wartości, a więc to, co powinna obejmować EDUKACJA.

Napisano wiele o zasadach ekonomii społecznej, czy ekonomii alternatywnej, bazującej na społecznych potrzebach. Od wielu lat zaczęto też  wprowadzać sposoby zaspakajania ludzkich potrzeb poza systemem wymiany pieniężnej. Zainteresowanych odsyłam do chociażby wcześniejszego opisu NOWEJ EKONOMII i literatury przedmiotu. Opisano tamże problemy, na które napotyka się w różnych krajach i pytania, na które szuka odpowiedzi, wprowadzając nowe zasady. Wiele społeczności, które wprowadzały tego rodzaju systemy u siebie zostało skonfrontowane bowiem z nimi, będąc w innych systemach społecznych obowiązujących dotychczas, które wypracowały zupełnie inne zasady, które zupełnie nie pasują do nowych rozwiązań. Alternatywne zasady wynikają bowiem z innego sposobu myślenia, opartego na bardziej całościowym widzeniu człowieka i świata, stąd trudno je adaptować do czegoś, co ogranicza się do jednowymiarowej przestrzeni – czyli fizyczności czy materii. Trzeba zacząć wypracowywać nowe systemy.

Bazując na wcześniej wspomnianej myśli A. Einsteina, nie można rozwiązać problemów, zaistniałych na skutek działania niepełnych systemów, opierając się na rozwiązaniach tego samego systemu. One po prostu są ograniczone, a więc niepełne i nie zawierają całościowego postrzegania świata.

Zacznijmy więc oglądać założenia NOWEJ EDUKACJI.

Celem i sensem  NOWEJ EDUKACJI ma być poznawanie głębi człowieka – jego „kwantowej natury”, dla jej wydobycia, zintegrowania w jedną całość ciała (materii) i ducha (energii), uzdrowienia tego, co nieświadomie wkodowano mu od kilku stuleci, traktując go jako maszynę.

Gdy rozwijamy się jako jednostki, osiągamy coraz to wyższe i nowsze cele, poszerzamy swoją świadomość (kwantową przestrzeń) o kolejne możliwości, dla działań, które nas spełniają, osiągając tym samym większą harmonię (równowagę wewnętrzną) i wspierając własne zdrowie, a tym samym oddziałując na najbliższe otoczenie. Tym samym zaczynamy wyrażać w świecie swe dary i talenty, nie tylko realizując swe potrzeby, ale dedykując siebie innym. Zaczynamy też rozumieć ewolucję w sensie nie tylko indywidualnym ale i globalnym, kosmicznym i prawa nią rządzące, co staje się naszą odpowiedzialnością za stan świata. W ten sposób umysł człowieka zaczyna funkcjonować jako system ogarniający nie tylko siebie, ale całość istnienia, docierając do jego głębi zrozumienia, odczytując to, co fizycy kwantowi czy współcześni filozofowie czy kosmolodzy nazywają „Jednoczącym polem – czy Polem jedności”.

Nowa edukacja ma przygotowywać ludzi świadomych siebie i swojej drogi ewolucji na przestrzeni życia, nieustannie inwestujących w swój rozwój, „głodnych” siebie dla odkrywania siebie i swych tajemnic, potrafiących znajdować odpowiedzi poprzez nieustanne „odkopywanie” tego, co w nich „zakryte” na różnych poziomach swego istnienia, docierając do archetypowych energii życia. Ma przygotowywać ludzi kreatywnych, używających obydwu swoich półkul mózgowych, pokazywać im drogi wewnętrznego harmonizowania, a to pozwoli im na odkrywanie talentów, darów, kreatywnych możliwości wyrażania siebie w różnorodnej formie. To pozwoli im widzieć i czuć więcej: mając intuicyjne wglądy, głębokie odczuwanie, wizyjne widzenie, dostęp do głębokiej mądrości epok (Akashic Records). Ludzie ci będą odzyskiwać dzięki temu swe właściwości i cechy, które do tej pory określało się jako “paranormalne”. Obecnie wiadomo, że są to normalne właściwości każdego człowieka – jedynie “zakopane” na skutek niewłaściwego systemu edukacyjnego, ciągnącego się przez kilka wieków, który rozwijał jedynie lewą półkulę mózgową, zapominając o prawej czyli wyobraźni, intuicji, woli, zdolności wizyjnego widzenia, kreatywności.

Jestem autorką licznych prac, opublikowanych w czasopismach i książkach wydanych przez różne uczelnie, dotyczących tych kwestii, a w tym:

1.    Białek E., Edukacja do zrównoważonego rozwoju, PROBLEMY EKOROZWOJU. Polish Academy  of Science. Komitet Człowiek i Środowisko, vo.2, no 1, 2007, s. 67-73

2.Białek E., Pedagogika zintegrowana – holistyczna. Przyczynek do modelu edukacji dla przyszłości Cz. 1. Wybrane teorie naukowe. DYDAKTYKA LITERATURY XXIX, Leszno 2009, s. 79-92  

3.Białek E.D., Pedagogika zintegrowana – holistyczna. Przyczynek do modelu edukacji dla przyszłości cz.2. PODEJŚCIE INTEGRACYJNE NA XXI WIEK DYDAKTYKA LITERATURY XXX

4.Białek E.D., Rola intuicji w nowej nauce i edukacji, DYDAKTYKA LITERATURY I KONTEKSTY XXXI, Żary 2011, s. 69-80

5.Białek E. D., Świadomość indywidualna – być albo nie być człowieka i świata, w: OBSZARY AKADEMICKIEJ WIEDZY NAUKOWEJ. Prawo i społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskusji na XXI wiek pod red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wiśniewski, P. Ziobrowski, Poznań 2012 s.13-24

6. Białek E.D., Kwantowy człowiek – jako nowy podmiot i wyzwanie dla kształcenia akademickiego w XXI wieku w: PODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWYCH ORAZ SPOŁECZNCYH ZRÓŻNICOWAŃ. EDUKACJA XXI WIEKU 27. Red. N. Starik, A. Zduniak, Poznań 2012, s. 31-52

http://www.psychosynteza.pl

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , , , | Leave a comment

Kreatorzy zmiany – NOWA EKONOMIA

Nowa Ekonomia jest ściśle związana z JAKOŚCIĄ NOWEGO CZŁOWIEKA, ludzkości oraz ulepszaniem wszystkich dziedzin życia, a w tym opisanego już BIZNESU czy NOWYCH MEDIÓW.

Nowa ekonomia wiąże się z postrzeganiem siebie jako kreatora rzeczywistości wokół, budowania nowych rozwiązań, nowych struktur, łączących wszystkie dziedziny życia, tworzeniem zintegrowanego świata, widzeniem go jako całości, a ludzi żyjących w obecnej rzeczywistości jako współtwórców jej dla dobra siebie i planety.

Wymaga to zupełnie innego podejścia do siebie, życia, biznesu, a tym samym do finansowania tego, co człowiek wnosi sobą – swych darów, talentów, pasji, umiejętności, kreatywności.

Nowa ekonomia – to ekonomia oparta  o wymianę dóbr, a mogą nimi być właśnie wymienione wyżej pasje i talenty, a jednocześnie współtworzenie z innymi. Właśnie to ostatnie tworzy wspólną jakość, większe dobro, włączając każdą osobę, doceniając jej wkład dla dobra całości. Tym samym nowa ekonomia szacuje nie ilość wkładu pracy lecz wypracowywanie wspólnego dobra, opartego na jakości indywidualnych darów i talentów dla jego kreacji.

Przykładem NOWEJ EKONOMII może być chociażby system LETS, zaproponowany w Kanadzie już w początku lat 80-tych XX w., stosowany jako alternatywny w wielu środowiskach w różnych krajach świata, mający także swą historię w Polsce. Takie nazwiska jak Janusz Reichel czy Andrzej Żwawa oraz Pismo Ekologów “ZIELONE BRYGADY” opisywało go w połowie lat 90-tych XX w., a nawet pojawiła się strona internetowa http://www.lets.pl czy http://www.lets.most.org.pl  (zob. J. Reichel: Lokalna  ekonomia dla twojej społeczności, ZB 3(69) Marzec 95, s.28 oraz A. Żwawa: Ekonomia alternatywna- obecność idei w Polsce, eksperymenty, wnioski, które z nich wynikają, oraz omówienie potencjalnych szans na rozwój tej ekonomii, EKONOMIA SPOŁECZNA, TEKSTY 2008)

Podczas, gdy praktykowanie tego rodzaju alternatywnego rozwiązania zajęło w różnych grupach społecznych w niektórych krajach wiele czasu, podobnie jak i transformowania go w inne, bardziej adekwatne dla konkretnych społeczności, w Polsce nie było ani świadomości społecznej, ani dojrzałości indywidualnej, podobnie jak grup żyjących we wspólnotach, które miałyby potrzebę tworzenia tego rodzaju rozwiązań. Dlatego te inicjatywy u nas niestety nie  przeżyły, podobnie jak alternatywne społeczności (WAS – o których pisałam we wcześniejszych odcinkach).

Być może właśnie teraz, w czasach narastających kryzysów w różnych dziedzinach społecznego życia na świecie i w Polsce – te inicjatywy zaczną odżywać, mając bowiem już swą historię i wyciągnięte z niej wnioski na przyszłość.

http://www.psychosynteza.pl

Posted in kreatorzy nowej cywilizacji, kreatorzy zmian, kreatorzy zmiany, zmiana | Tagged , | Leave a comment